Regulamin

Regulamin / Polityka prywatności systemu zamówień online

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Restauracja Deja Vu informuje, że dane gromadzone podczas wykonywania zamówień są chronione. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną poniżej.

Wszelkie zwroty i reklamacje będą rozpatrywane w dniu realizacji zamówienia .

Warunkiem rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji jest okazanie paragonu fiskalnego.

 1. Warunki ogólne
 1. System zamówień, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.restauracja-dejavu.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 
 2. System zamówień www.restauracja-dejavu.pl jest prowadzony przez:
  PHU OMEGA Tomasz Skrętkowicz ul. Szkolna 2a  55-011 Siechnice
  NIP 896-124-58-18
 3. Zakup w systemie zamówień www.restauracja-dejavu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. Procedura składania i realizacji zamówień
 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania wybranego produktu do koszyka , następnie zatwierdzając zamówienie poprzez przycisk „Zamów”, Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie wypełnienie formularza kontaktowego i adresowego dostępnego w naszym Koszyku zamówień. Pola oznaczone * są polami wymaganymi.
 2. Restauracja Deja Vu nie odpowiada za błędy oraz problemy techniczne systemu świadczącego usługi w zakresie płatności internetowych oraz instytucji bankowych.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie  można potwierdzić złożenie zamówienia. 
 4. Zamówienie poprzez nasz system On-line można składać codziennie : w pon-czw, nd w godzinach 12.00 – 19:30. pt, sob w godzinach od 12:00 do 20:30. 
  Na realizację zamówienia – dostawę do domu/firmy orientacyjny czas oczekiwania wynosi do 1,5 godziny od momentu pozytywnego zatwierdzenia płatności przez system PayU, przy czym czas dostawy może się wydłużyć ze względu na dużą ilość zamówień.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Restauracja Deja Vu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie.
 6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą realizowane.
 7. Restauracja Deja Vu zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości
 8. Ceny towarów znajdujących się w systemie zamówień www.restauracja-dejavu.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).\
 9. Firma PHU Omega wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w polu „Uwagi do zamówienia” formularza zamówieniowego.
 10. Informujemy o możliwych sposobach płatności za zamówienie (karta kredytowa, karta debetowa, przelew)
 11. Informacja:  płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278.
 12. Informujemy o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta (konsumenta), bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru konsumentowi. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za towar. 
  W niektórych przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw konsumentów, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, muszą być jednak spełnione wszystkie przesłanki wskazane w tych przepisach.
 13. Sposób składania reklamacji : obsługi klienta tel. 71 30-59-59, adres e-mail biuro@restauracja-dejavu.pl , termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi do 7 dni roboczych.
 1. Polityka prywatności.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych jest: 
  PHU OMEGA
  Tomasz Skrętkowicz
  ul. Szkolna 2a
  55-011 Siechnice
  NIP 896-124-58-18
 2. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia zamówienia. Tylko w celu realizacji Twojego zamówienia będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zamówieniu;
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez nas ww. danych jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej tego zamówienia oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), będziemy przetwarzali Twoje dane z zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Jednocześnie zapewniamy, że:
  – nie wykorzystujemy Twoich danych w celach innych niż przewidziane przepisami,
   nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom czy instytucjom.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt:
  e-mail : biuro@restauracja-dejavu.pl
  wyślij list na adres:
  Restauracja Deja Vu
  ul.Ciepłownicza 17
  55-011 Siechnice
 6. Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy czyli: dla celów realizacji Twojego zamówienia – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów.
 7. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych

  Co to jest RODO: To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.