Tatar z polędwicy wołowej z jajeczkiem przepiórczym